Belangrijke links
Winkelwagen is nog leeg.
Change language
German  Greek  Portugues  
Czech  Hungarian  French  
Russian  Italian  Spanish  
Dutch  Hebrew  English  
Huidige bezoekers
Huidige aantal bezoekers 84 gasten 

Algemene voorwaarden

Door het invoeren van de website Multi-I.com ("Website"), verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden").
U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de website is op eigen risico. De Website wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis. Multi-I.com geeft geen goedkeuring over de geschiktheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de website. Multi-I.com wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van de staat, kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
U verbindt zich ertoe om de Website of de diensten te gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
U mag de Website niet gebruiken op een manier die schade, storing of afbreuk doen aan de Website of de diensten.
U dient te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten en reglementen met betrekking tot uw gebruik van de Website en zijn diensten.
In geen geval zal Multi-I.com, haar dochterondernemingen, filialen, directeuren, agenten of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de Website en / of diensten, aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, alle directe en indirecte schade, die voortvloeit uit of in verband staan ​​met het gebruik, onvermogen tot gebruik, onbevoegd gebruik, niet-nakoming van de Website.
U erkent dat de Website informatie, gegevens, software, foto's, grafieken, video's, beelden, geluiden en ander materiaal (collectief "Content") die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten bevat.
Het is verboden om te kopiëren, wijzigen, tonen, verzenden, publiceren, overdragen, verkopen of op enige andere wijze ter beschikking stellen van de inhoud (of een deel daarvan) zonder Multi-I.com 's voorafgaande schriftelijke toestemming.
U mag printen of downloaden naar een lokale harde schijf extracten van de inhoud voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Multi-I.com is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud ingevoegd in de Website door derden of een van hun aanbiedingen, diensten of producten.
Af en toe kan de website beschikbaar stellen van een link naar de website van een derde partij. Deze gekoppelde websites vallen niet onder Multi-I.com 's-controle en Multi-I.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via een gekoppelde site of enige koppeling in een gekoppelde website, dan wel wijzigingen of updates van dergelijke sites.
Multi-I.com respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Alle persoonlijke gegevens die u naar de website per e-mail of op andere wijze zal worden gebruikt door de Multi-I.com in overeenstemming met haar privacybeleid.
Je zal geen recht op enige schadevergoeding en / of restituties bij black-outs die worden veroorzaakt door Multi-I.com 's onderhoud aan de servers of de technologie die ten grondslag ligt aan de Diensten, mislukkingen van onze dienstverleners, computervirussen en enige andere oorzaak buiten Multi redelijke controle-I.com 's.
Multi-I.com behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden is bepaald ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, zal die allemaal volledig van kracht blijven en effect.
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland. De rechtbank in Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid ten aanzien van alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Back